Magazin lenjerie intima, costume de baie & produse de baie premium

 

Termeni și Condiții – GIVEAWAY Tiashop.eu

Regulamentul Oficial al concursului “Giveaway Tiashop.eu”

SECȚIUNEA 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Giveaway Tiashop.eu” este organizat de Princial SRL cu sediul in Str. T. Lalescu nr. 38, ap. 14, inregistrata la Registrul Comertului – ORADEA sub nr. J05/1848/2008, C.U.I. 24213588 jud. Bihor

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2: LOCUL ȘI DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul “Giveaway Tiashop.eu” se va desfășura din data 12.11.2019 până pe data de 30.11.2019, orele 23:45.  Pagina de concurs se află la adresa www.tiashop.eu/giveaway

SECȚIUNEA 3: DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4: PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanle furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5: MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe canalele oficiale Tiashop.eu

Websitehttps://tiashop.eu/giveaway/

Pagina Facebookhttps://www.facebook.com/Tiashop.eu/

Pagina Instagramhttps://www.instagram.com/tiashop.eu/

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 12.11.2019, până pe 30.11.2019, orele 23:45. Modalitatea de înscriere este simplă NumePrenumeE-MailNumăr de telefon.

SECȚIUNEA 6: PREMIILE CONCURSULUI

Premiile concursului sunt după cum urmează:

1 X Pijama dama bumbac

1 X Set lenjerie intima sexi

3 X Chiloti sexi dama 

SECȚIUNEA 7: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorii vor fi desemnați de echipa Tiashop.eu prin intermediul a unei extrageri cu ajutorul random.org în data de 01.12.2019, in jurul orelor 21. Extragerea va avea loc LIVE pe canalul de Facebook Tiashop.eu. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8: NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIILOR

Câstigătorului concursului ii se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii. Va fi sunat pe numărul de telefon cu care s-a înscris, de două ori în ziua următoare extragerii 02.12.2019. În cazul în care nu răspunde, se va efectua o nouă extregere și premiile vor fi retribuite altui câștigător.

Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 2 luni de la anunțarea acestora, astfel: Câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câștigătorul trebuie să trimită pe e-mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere, alături de un număr de telefon de contact. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României. Participanții trebuie sa fie peste 18 ani.

SECȚIUNEA 9: DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

SECȚIUNEA 10: ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii LIVE. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

SECȚIUNEA 11: REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil aici și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

SECȚIUNEA 12: TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECȚIUNEA 13: LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

SECȚIUNEA 14: ALTE PREVEDERI

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.

 

MENIU

[]
×